Jordi Vives

Jordi Vives

Cultura, llengua i relacions públiques.
Badalona, 1991-?