Contingut Patrocinat

El contingut patrocinat és informació de caire publicitària facilitada per l'anunciant o escrita per la redacció amb l'objectiu de contribuir a  potenciar la imatge de marca de l'anunciant. El contingut de pagament es diferencia del purament informatiu perquè està introduït per la paraula "Ofert per" i porta el logotip de l'anunciant. L'objectiu d'aquesta mena de publicitat redaccional és reforçar la imatge corporativa de l'anunciant o presentar-lo com un expert en les matèries que són de la seva competència. Aquesta mena de publicitat es considerada pels experts més efectiva que els clàssics baner, entre altres coses perquè no es considerada "intrusiva", i ha rebut el nom de nova publicitat.